ضمانتنامه

YTO POWER دو سال یا 3000 ساعت ضمانت در بازارهای خارج از کشور عرضه می کند ، ما مشتریان تعمیر قطعات رایگان را برای تعمیر موتورهای ناشی از مسئله کیفیت عرضه خواهیم کرد.