موتور گاز طبیعی

YTO POWER همه موتورهای سری می توانند به موتورهای گاز طبیعی تبدیل شوند ، قدرت آنها از 10 کیلو وات به 300 کیلو وات ، سرعت فرم از 1500 تا دور 2200 در دقیقه با موتورهای سه ، چهار و شش سیلندر ،

لطفا برای یافتن جزئیات بیشتر موتورهای ما برای موتورهای دریایی با ما تماس بگیرید