مجموعه پمپ آتش و آب

YTO POWER آتش سوزی دیزل با کیفیت بالا و پمپ آب را برای موتورهای خود تولید می کند ، مجموعه پمپ های آتش نشانی و آب ما می توانند استاندارد های استرالیا ، خاورمیانه و اروپا را برآورده کنند ، می توانیم پمپ را مطابق با نیاز ویژه مشتری تنظیم کنیم.

  • Fire & water pump set

    مجموعه پمپ های آتش و آب

    YTO POWER آتش سوزی دیزل با کیفیت بالا و پمپ آب را برای موتورهای خود تولید می کند ، مجموعه پمپ های آتش نشانی و آب ما می توانند استاندارد های استرالیا ، خاورمیانه و اروپا را برآورده کنند ، می توانیم پمپ را مطابق با نیاز ویژه مشتری تنظیم کنیم. پمپ های دیزلی سری ما برای تأمین آب صنعتی و شهری ، زهکشی آب مناسب هستند و به طور گسترده برای آبیاری کشاورزی ، حمل آب خالص یا مایعات دیگر استفاده می شوند که ماهیت بدنی و شیمیایی آن شبیه به آب خالص است. F ...